Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τις πληρωμές των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι:

Έχει ήδη αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) το αρχείο για τους πιστοποιημένους και μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές του εξαμήνου 2019Β με τρόπο πληρωμής ΙΚΑ, για το σύνολο των στοιχείων που το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέλαβε έγκαιρα. Η ΕΑΠ θα εκτελέσει τις σχετικές καταβολές στις 9/4/2020 και το αργότερο έως τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, θα έχουν πιστωθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικαιούχων.

Αμέσως μετά θα προωθηθεί η αποπληρωμή των υπολοίπων εκπαιδευτών του εξαμήνου 2019Β, κατόπιν της παραλαβής των απαραιτήτων στοιχείων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου ενημερώνει επίσημα τους εκπαιδευτές και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι είχε αποστείλει ΕΓΚΑΙΡΑ και εντός των προθεσμιών που είχαν οριστεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή των εκπαιδευτών. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ενημερωθεί για καμιά καθυστέρηση η παράληψη στην αποστολή των στοιχείων.