Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων στο τρέχον εξάμηνο, θα πρέπει κάθε Δ.ΙΕΚ να καταρτίζει και να ανακοινώνει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε ειδικότητα, πριν την έναρξη της διαδικασίας των αναθέσεων μαθημάτων, προκειμένου να είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους εκπαιδευτές κατά τη δήλωση μαθημάτων.

Μπορείτε στα συνημμένα αρχεία να δείτε το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί.

Το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί κατά τη διαδικασία των αναθέσεων. Ωστόσο ανακοινώνεται με κάθε επιφύλαξη, μιας και για την εύρυθμη διεξαγωγή της κατάρτισης αλλά και για να είναι δυνατή η πλήρης και ομαλή εφαρμογή του, μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις, όπου κριθεί αναγκαίο.

Το τελικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα στοιχεία των διδασκόντων, θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτές.

Συνημμένα αρχεία