Ανακοινώνουμε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ειδικότητα.

Στο πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί κατά το δυνατόν, οι αναγκαίες ώρες αναπλήρωσης μαθημάτων, μετά από σχετική συνεννόηση με τους εκπαιδευτές. Οι ώρες αναπλήρωσης που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα οριστικοποιούνται κάθε Παρασκευή και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση των αντίστοιχων τμημάτων.

Το συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται από τη Δευτέρα, 01.11.2021.

Συνημμένα αρχεία