Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι πόλεις στις οποίες θα διενεργηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ.

Μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Εξεταστικών Κέντρων στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. ανά ειδικότητα, πατώντας εδώ.

Επίσης, για να δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης τόσο στο Θεωρητικό όσο και στο Πρακτικό μέρος, μπορείτε να πατήσετε εδώ.