Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ της 30ης Οκτωβρίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, στους δικαιούχους.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

http://pistop.eoppep.gr/eop_c0059.php

ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται στην εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι η Βεβαίωση Πιστοποίησης για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., επέχει θέση “Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5”.