Κατηγορία πρότασης

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Στοιχεία σχεδίου κινητικότητας

Κωδικός προγράμματος: 2020-1-EL01-KA102-077753
Τίτλος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την τόνωση νέων επαγγελματιών στη σύγχρονη αγορά εργασίας (New Era of our Pro)
Προϋπολογισμός: 71.566,00€

Περίοδος υλοποίησης σχεδίου

Οκτώβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021

Φορείς και χώρες υποδοχής

Περίληψη σχεδίου

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στη φετινή ευρωπαϊκή κινητικότητα, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” και “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef)”, που αφενός σήμερα έχουν αυξημένη επαγγελματική ζήτηση και αφετέρου έχουν και μεγάλο συνολικά αριθμό σπουδαστών στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Επίσης, έχει συμπεριληφθεί και ομάδα προσωπικού (εκπαιδευτών και μελών της διοίκησης).

Αποτέλεσμα αξιολόγησης

Συνολική βαθμολογία: 61,5 / 100

Η πρόταση περιλήφθηκε στα επιλαχόντα σχέδια.

Μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ (Ι.Κ.Υ.) όλα τα αποτελέσματα Erasmus+ 2020 πατώντας εδώ.