Κατηγορία πρότασης

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA1

Στοιχεία σχεδίου κινητικότητας

Κωδικός προγράμματος: 2019-1-EL01-KA102-062380
Τίτλος: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς της Αισθητικής-Κομμωτικής και Φυσικοθεραπείας. Εξωστρέφεια και προοπτική για ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
Προϋπολογισμός: 77.938,00€

Περίοδος υλοποίησης σχεδίου

Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020

Φορείς και χώρες υποδοχής

  • Educational Research & Consultancy Institute (ERCI) / Λεμεσός, Κύπρος – http://www.erci.eu

Περίληψη σχεδίου

Ομάδες στόχος για να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κινητικότητα την τρέχουσα περίοδο, είναι ομάδες σπουδαστών των ειδικοτήτων Αισθητικής/Κομμωτικής και Βοηθών Φυσικοθεραπείας, που αφενός σήμερα έχουν αυξημένη επαγγελματική ζήτηση και αφετέρου έχουν το μεγαλύτερο συνολικά αριθμό σπουδαστών στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου σε σχέση με άλλες.

Πιο συγκεκριμένα οι ροές θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο. Έχει επιλεγεί η συνεργασία μας με τον οργανισμό υποδοχής “ERCI” και έχει σχεδιαστεί η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών μας σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους.

Οι σπουδαστές της πρώτης ροής θα τοποθετηθούν σε Ινστιτούτα αισθητικής και Κομμωτήρια όπου θα μπορέσουν εξειδικευθούν αφενός στην οργάνωση του επαγγελματικού χώρου και αφετέρου σε επαγγελματικές τεχνικές της ειδικότητας, από τους Κύπριους επαγγελματίες, ανακαλύπτοντας έτσι τη διαφορετικότητα εργασίας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Παράλληλα οι σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθών Φυσικοθεραπείας, θα εξειδικευθούν όχι μόνο σε βασικές τεχνικές, αλλά και σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται πέρα από τη φροντίδα του ασθενή ως την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Κύπρο.

Αποτέλεσμα αξιολόγησης

Συνολική βαθμολογία: 70,5 / 100

Η πρόταση περιλήφθηκε στα επιλαχόντα σχέδια.

Μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ (Ι.Κ.Υ.) όλα τα αποτελέσματα Erasmus+ 2019 πατώντας εδώ.