Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου προωθούμε δράσεις για κατάρτιση σε χώρους εργασίας αλλά και εξωστρέφειας, με σκοπό τη σύνδεση του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου με την αγορά εργασίας. Με αυτές τις δράσεις, στόχος μας είναι να δίνεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να εκπαιδεύονται βιωματικά σε όσο το δυνατόν ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας αλλά και να αποκτούν άμεση πρόσβαση και επαφή με επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους γενικότερα.

Παράλληλα, στηρίζουμε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια και ενεργοποίηση των ταλέντων των σπουδαστών μας.

Για την προβολή όλων των παραπάνω αλλά και την “αρχειοθέτησή” τους, περα από τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, δημιουργήσαμε και την ιστοσελίδα Training Experience | Εμπειρίες κατάρτισης – Προοπτικές καριέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://experience.iekmesol.sch.gr

Μέσα από αυτή, παρουσιάζουμε όλες τις εμπειρίες κατάρτισης που αποκτούν οι καταρτιζόμενοί μας ώστε να αναδεικνύονται οι σύγχρονες προοπτικές καριέρας που προσφέρει το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.