Την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioSTEM στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων, που φέτος ξεκίνησε τη λειτουργία της στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒioSTEM, είναι μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση της Βιολογίας, που έχει αναπτυχθεί και προωθείται από το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας, του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Φαρμακευτικής Δρ Γεώργιο Πατρινό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιείχε θεωρητική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή της ειδικότητας Δρ Μανούσο Καμπούρη σε τεχνικές μοριακής βιολογίας. Επίσης, έγινε πρακτική εφαρμογή στους καταρτιζόμενους της ειδικότητας, με το φορητό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 2MoBiL, το οποίο αναπτύχθηκε από το πιο πάνω Ερευνητικό εργαστήριο. Ο συντονισμός και η πρακτική κατάρτιση έγινε από την Δρ Σταυρούλα Σιαμόγλου, Lab manager του εργαστηρίου και υπεύθυνη για τη λειτουργία του φορητού εργαστηρίου.

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας μυήθηκαν σε έννοιες και πειραματικές διαδικασίες ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος, όπως είναι η απομόνωση DNA από επιθηλιακά κύτταρα της έσω παρειάς, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR), η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και η γονοτύπηση με την μέθοδο της κατάτμησης με περιοριστικά ένζυμα, ενώ έδειξαν ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και είχαν την εμπειρία της πρακτικής εξάσκησης στη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού μοριακής βιολογίας.

Ο φορητός εργαστηριακός εξοπλισμός 2MoBiL

Το σύστημα 2MoBiL περιέχει θερμικό  κυκλοποιητή,  φυγόκεντρο, συσκευή  ηλεκτροφόρησης,  καθώς  και  τράπεζα  οπτικοποίησης  του  τελικού  αποτελέσματος. Παράλληλα μεταφέρονται ρυθμιζόμενες  πιπέττες  ακριβούς όγκου,  πλαστικός  ογκομετρικός  σωλήνας,  κωνική  φιάλη,  ποτήρι  ζέσεως,  στροβιλοαναδευτήρας,  εστία  θέρμανσης, πλαστικά  ακρορύγχια  μιας  χρήσης,  αυτοπωματιζόμενα σωληνάρια πολυπροπυλενίου, βιδωτού πωματισμού ακρυλικοί δοκιμαστικοί σωλήνες και όλα τα απαραίτητα  αντιδραστήρια  για  τη  διεξαγωγή  των  πειραμάτων  των  εργαστηριακών  ασκήσεων.

Ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες στον επιστημονικό υπεύθυνο του Εργαστηρίου, Καθηγητή Φαρμακευτικής Δρ Γεώργιο Πατρινό για την αποδοχή της πρόσκλησης και ιδιαίτερα στη Σταυρούλα Σιαμόγλου για την εξαιρετική οργάνωση και παρουσίαση.

Αναμένουμε με χαρά την επόμενη εκπαιδευτική μας συνάντηση.