Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας webex, το Σάββατο, 19.12.2020, 09:30-14:00, η διαδικτυακή ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τα Δημόσια ΙΕΚ Άργους, Αχαρνών και Μεσολογγίου.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν, είτε παρουσιάζοντας τη δική τους πρακτική, είτε παρακολουθώντας αυτή την ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ημερίδα. Πιστεύουμε ότι η εκδήλωση πέτυχε το σκοπό της, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών των Δημοσίων ΙΕΚ.

Εκφράστηκαν ενδιαφέρουσες πρακτικές και συζητήθηκαν απόψεις και προβληματισμοί για τις εφαρμοζόμενες ψηφιακές πρακτικές τηλε-κατάρτισης και διοικητικής λειτουργίας των ΔΙΕΚ, κατά την εποχή των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας.

Ελπίζουμε να αποτελέσει την αφορμή για έναρξη ενός διαλόγου αλλά και συνεργασιών μεταξύ των ΔΙΕΚ, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων πρακτικών τόσο στο πλαίσιο της τηλε-κατάρτισης, όσο και στο ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων της ημερίδας καθώς και τη σύνοψη των τελικών συμπερασμάτων.

Συνημμένα αρχεία