Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζοντας την εξαιρετική συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) – παράρτημα Πάτρας συνεχίζει να προσφέρει εφόδια στους καταρτιζόμενους (ανέργους & εργαζόμενους) του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, με στόχο την πληρέστερη υποστήριξή τους για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα ομαδικά εργαστήρια Συμβουλευτικής, παρέχονται δωρεάν, διοργανώνονται διά ζώσης στο χώρο του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων & Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Την τρέχουσα περίοδο, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση της θεματικής Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 (α’ ομάδα) και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 (β’ ομάδα).