Περίπου 90 από τους συνολικά 110 νέοι σπουδαστές, που έχουν εγγραφεί φέτος στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, ανταποκρίθηκαν και προσήλθαν την Τρίτη 16-10-2018 στις 4:00 το απόγευμα, μετά από πρόσκληση, να παρακολουθήσουν την ενημερωτική συνάντηση για το νέο χειμερινό εξάμηνο 2018Β.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση από το Διευθυντή με θέμα: "Σπουδές στα ΙΕΚ - Πλαίσιο λειτουργίας", ενώ στο τέλος λύθηκαν απορίες και έγινε συζήτηση για τη λειτουργία και το ρόλο των ΙΕΚ.

Μπορείτε να δείτε το αρχείο της παρουσίασης στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία