Για την άμεση ενημέρωση από τις δραστηριότητες και τελικά τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA122-VET-000128340 και τίτλο «Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακήςεμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων» για τη δράση ΚΑ1-Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+, που πραγματοποιεί το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στη Μαδρίτη/Βαρκελώνη της ΙΣΠΑΝΙΑΣ, το χρονικό διάστημα 19/02/2024 – 05/03/2024 δημιουργήθηκε ένας πίνακας ανακοινώσεων χρησιμοποιώντας τo web 2.0 εργαλείο Padlet.

Ο πίνακας ανακοινώσεων θα ενημερώνεται καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου και είναι δημόσια διαθέσιμος, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της ομάδας.

Δείτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://padlet.com/saekmesol/erasmus_2023_spain