Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική-πολιτιστική επίσκεψη που πραγματοποίησε το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, σε σύμπραξη με το ΔΙΕΚ Ιωαννίνων και το ΔΙΕΚ Λαμίας, στην Κωνσταντινούπολη το χρονικό διάστημα από 01 έως 06 Φεβρουαρίου 2020.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη προγραμματίστηκε στο πλαίσιο κατάρτισης της ειδικότητας "Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων".

Οι σπουδαστές ήρθαν σε επαφή και ενημερώθηκαν βιωματικά για γενικές αρχές συντήρησης υλικών, που απλόχερα προσέφεραν τα μνημεία της Πόλης.

Παράλληλα, η εκπαιδευτική-πολιτιστική επίσκεψη τους έδωσε την ευκαιρία να θαυμάσουν χώρους και μνημεία ανεκτίμητου πολιτιστικού περιεχομένου και παγκόσμιου κάλλους και αφετέρου να μελετήσουν βυζαντινά μνημεία και εκκλησίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (χρονολογία, ρυθμός, φυσική κατάσταση, υλικά κατασκευής, ανακατασκευές και βελτιώσεις, υψηλού ιστορικού ενδιαφέροντος, κλπ).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της επίσκεψης στο συνημμένο αναλυτικό δελτίο τύπου.

Συνημμένα αρχεία