Στο πλαίσιο του μαθήματος “Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα” της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/VideoGames), οργανώθηκε από τους καταρτιζόμενους του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας, με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας του μαθήματος κυρίας Αγγελικής Ντινιεράκη, η διεξαγωγή μιας έρευνας με ερωτηματολόγια, ώστε να μελετηθούν “Οι ιστοσελίδες και τα Social Media των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας”. Το διάστημα που διήρκησε η μελέτη των ιστοτόπων ήταν από 9 μέχρι 22 Μαΐου 2023.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, για τις ανάγκες της έρευνας, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αναλύουν τη δομή, την πλοήγηση, το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστοσελίδων και να αξιολογούν την ποιότητα και την ευκολία χρήσης τους. Αξιολόγησαν εάν οι ιστοσελίδες παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, τις επιστημονικές δραστηριότητες και τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν τα Ι.Ε.Κ..

Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι αξιολόγησαν την αισθητική των ιστοσελίδων και τη συνολική εμπειρία πλοήγησης των χρηστών. Ανέλυσαν την ποιότητα των γραφικών, των χρωμάτων και την ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών αναζήτησης και επικοινωνίας, καθώς και την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας για διάφορες ομάδες χρηστών, όπως τα άτομα με αναπηρία.

Τέλος, κατέγραψαν στοιχεία που αφορούσαν την παρουσία των Δ.Ι.Ε.Κ. στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσω της αξιολόγησης, δόθηκε στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ιστοσελίδων και να προτείνουν βελτιώσεις για την ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών. Αυτό ενθάρρυνε την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για κριτική σκέψη και τη δημιουργία προτάσεων για βελτίωση των ιστοσελίδων.

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί, ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τους καταρτιζόμενους. Τελικά, το βίντεο με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, διανέμεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας YouTube.