Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους Διευθυντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., με συμμετοχή του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Δέρβου Κων/νου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ κας Λυτρίβη Ιωάννας, με αντικείμενο την επαναλειτουργία των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι οι οδηγίες που εξέδωσε είναι σαφείς, αλλά διακρίνονται παράλληλα από ευελιξία, με εστίαση στο διακύβευμα της ασφάλειας, της εξασφάλισης των κανόνων υγιεινής και ταυτόχρονα των συντονισμένων ενεργειών από πλευράς των Διευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Ο Γενικός Γραμματέας είπε χαρακτηριστικά ότι το έτος που διανύουμε είναι χρονιά προετοιμασίας, προσαρμογής και αξιολόγησης κι ότι τα χαρακτηριστικά της προσαρμογής και της αξιολόγησης δεν αλλάζουν στις περιόδους κρίσεων, αλλά αντίθετα στις κρίσεις δοκιμάζονται καλύτερα όλοι οι συντελεστές και απαιτείται παρρησία και θάρρος. Δσμεύτηκε να συνεχίσει τον ανοικτό διάλογο με τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. και να επισκεφτεί όλες τις Περιφέρειες πανελλαδικά, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.