Με σχετική Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2106/τ.Β’/21.05.2021, καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσιων και ιδιωτικών, που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2021.

Δείτε στο ΦΕΚ, την κατανομή των θέσεων σε όλη την Ελλάδα, στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία