Τα στοιχεία αντλήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου 2022Β.

Από την παρούσα συνοπτική περιγραφή, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί με απλό και σαφή τρόπο η προτίμηση των καταρτιζόμενων για κατάρτιση στα ΙΕΚ της χώρας. Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτουν στοιχεία για τις ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση στις περιφέρειες της χώρας και σε ένα βαθμό εκτίμηση της ειδικότητας των αποφοίτων.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία