Οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι για την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους να ενοικιάσουν κατοικία στην έδρα του ΔΙΕΚ που παρακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Δημοσιεύθηκε σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4634/τ.Β’/2-9-2022), η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ.

Δείτε το ΦΕΚ στα συνημμένα αρχεία.

Για κάθε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων, θα ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας.

Συνημμένα αρχεία