Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με το Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου και με φορείς της τοπικής κοινωνίας, πραγματοποιούμε δράσεις με εθελοντική προσφορά των ειδικοτήτων “Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης” και “Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ”, σε μέλη του ΚΑΠΗ Μεσολογγίου.

Οι δράσεις με την ονομασία “Ημέρες Περιποίησης και Ομορφιάς” πραγματοποιούνται στα πλαίσια αφενός οργάνωσης δραστηριοτήτων εξωστρέφειας στην τοπική κοινωνία και αφετέρου δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Συνεχίζουμε να προωθούμε και να στηρίζουμε συνέργειες με τη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν.