Για την άμεση ενημέρωση από τις δραστηριότητες και τελικά τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030846 και τίτλο «Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων» για τη δράση ΚΑ1-Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιεί το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου στη Νάπολη της ΙΤΑΛΙΑΣ, το χρονικό διάστημα 28/04/2022 – 03/05/2022, με τη συμμετοχή ομάδας από 12 καταρτιζόμενες των ειδικοτήτων Αισθητικής-Κομμωτικής, δημιουργήθηκε ένας πίνακας ανακοινώσεων χρησιμοποιώντας τo web 2.0 εργαλείο Padlet.

Ο πίνακας ανακοινώσεων θα ενημερώνεται καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου και είναι δημόσια διαθέσιμος, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της ομάδας.