Καθορίστηκαν οι ειδικότητες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Οι ειδικότητες οι οποίες προσφέρονται από το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, είναι:

  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε κάθε ειδικότητα προσφέρονται 20 θέσεις, για την κάλυψη μέσω αυτής της διαδικασίας.

Λίγα λόγια για τη διαδικασία

Το παράλληλο μηχανογραφικό υποβάλλεται μόνο από αυτούς που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε κάποια ειδικότητα, υποβάλλοντας αίτηση για εγγραφή, σε θέσεις που απέμειναν, με αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο. Η διαδικασία εγγραφής και οι σχετικές ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι θα περιληφθούν σε πίνακες κατάταξης. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 5, του Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το ΦΕΚ 2662/τ.Β’/30.05.2022, με την Απόφαση που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες που προσφέρονται από όλα τα Δημόσια ΙΕΚ και περιλαμβάνονται στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για το 2022.

Συνημμένα αρχεία