Η Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει την Πέμπτη 18-6-2020 webinar με θέμα “Προωθώντας τον Εαυτό μας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας”.

Το webinar απευθύνεται σε φοιτητές-αποφοίτους και συμβούλους σταδιοδρομίας και έχει στόχο την παρουσίαση νέων εργαλείων προώθησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των νέων, όπως η νέα ευρωπαϊκή Πύλη Europass, η οποία θα εγκαινιαστεί τον Ιούλιο του 2020, καθώς και των αναγκαίων δεξιοτήτων για τη δια βίου μάθηση και τη διαχείριση των αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Για λεπτομέρειες δείτε: https://www.facebook.com/HMU.CareerOffice

Παρακαλούμε εκδηλώστε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα ακολουθώντας το σύνδεσμο https://forms.gle/28Sig68tiw9BLHKt5

Το link του Webinar μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες, θα αποσταλούν στα email που θα γνωστοποιηθούν στη φόρμα συμμετοχής.