«Ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά της δόξης του πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν.»

Εγκάρδιες ευχές, με τη χάρη και τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού, να ανανεωθεί η αντοχή μας στις ποικίλες δυσκολίες της εποχής μας και ο ενθουσιασμός μας για δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Ας ζούμε την καθημερινότητά μας με πασχαλινή ευφροσύνη.