Η επισκεψιμότητα του https://eclass.iekmesol.sch.gr από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (2019Β) και μέχρι και σήμερα που διανύουμε το εαρινό εξάμηνο (2020Α) έχει διπλασιαστεί.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, είναι φανερή η αύξηση που παρατηρείται το Νοέμβριο (λόγω διεξαγωγής Προόδων) και το Φεβρουάριο (λόγω των τελικών εξετάσεων).

Από το μήνα Μάρτιο, παρατηρείται έντονη αύξηση των επισκέψεων, με αφορμή την έναρξη διεξαγωγής μαθημάτων από απόσταση.

Οι συντονισμένες προσπάθειες για την οργάνωση της διαδικασίας, οδήγησε ώστε τον Απρίλιο, να παρατηρείται διπλάσιος αριθμός επισκέψεων.