Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ολοκλήρωσε τη σύνταξη πρότασης με τις νέες ειδικότητες, που θα προτείνει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τελικά τη λειτουργία τους το νέο εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ενεργοποιώντας και συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος, συνέλεξε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για μια τεκμηριωμένη πρόταση.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας και κατά πόσο οι προτεινόμενες ειδικότητες μπορούν να οδηγούν τους απόφοιτους σε άμεση απασχόληση στο μέλλον,
 • τις υπάρχουσες υποδομές, που διαθέτει ή έχει πρόσβαση το Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των προτεινόμενων ειδικοτήτων,
 • την ύπαρξη αναγκαίου αριθμού θέσεων Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε φορείς του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή και τέλος
 • το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέσα από σχετική έρευνα που έγινε για το σκοπό αυτό

προτείνει τελικά τη δημιουργία των παρακάτω οκτώ (8) νέων ειδικοτήτων.

 • ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ