Ανακοινώθηκε σήμερα, ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων Α’ φάσης συνεχίζονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 15:00 και διά ζώσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι και την Τετάρτη 27-9-2023 στις 20:00.

Υπενθυμίζουμε ότι επιτυχόντες που δεν θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους στην ειδικότητα που επιλέχθηκαν.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει η Β’ φάση για την εγγραφή των επιλαχόντων στις ειδικότητες και με βάση πλήθος των εγγεγραμμένων, η οριστική έγκριση των τμημάτων από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι, όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε κάποια από τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν και δεν έχουν επιλεγεί, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή σε κενές θέσεις, εφόσον υπάρξουν.