Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα από τα μέλη του Μητρώου για υποβολή δήλωσης, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021Α, έως την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 15:00.

Επίσης, μετά από πολλά μηνύματα μελών του ΜΗΤΡΩΟΥ, για να δοθεί δυνατότητα διόρθωσης εσφαλμένων δηλώσεων μαθημάτων εκ μέρους τους, προέβη στην αποοριστικοποίηση όλων των ήδη υποβληθέντων δηλώσεων με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν εκ νέου τη δήλωση μαθημάτων εφόσον το επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση η τελική προθεσμία οριστικοποίησης και υποβολής της δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021Α, ορίζεται η Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 15:00.