Το Σεπτέμβρη μια νέα εκπαιδευτική χρονιά θα ξεκινήσει και θα σηματοδοτήσει νέες αποφάσεις για επαγγελματικές επιλογές. Όταν όμως η απόφαση έχει να κάνει με σπουδές, τότε στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου μπορεί να βοηθήσουμε στις επιλογές σας.

Όπως κάθε χρόνο, ξεκινά μια προσπάθεια αποτύπωσης και διάγνωσης των αναγκών απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που έχουμε αναρτήσει στη διεύθυνση https://iekmesol.gr/gia.pes αποτελεί ένα βασικό εργαλείο καταγραφής της επιθυμίας υποψήφιων σπουδαστών για τη συμμετοχή τους σε νέες ειδικότητες και ενδεχομένως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθησή τους.

Η γνώμη όλων είναι σημαντική και η βοήθεια για τη διαμόρφωση της τελικής μας πρότασης είναι καθοριστική.