Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και ειδικότητα.

Η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία αφορά σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Α.

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 έως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τη σχετική πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία