Καλούνται οι εκπαιδευτές που έχουν αποδεχθεί την ανάθεση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019Α, την Παρασκευή 22-02-2019 στις 4:00 το απόγευμα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για την 1η τακτική Συνέλευση διδασκόντων.

Σ’ αυτή πρόκειται να συζητηθούν θέματα, που αφορούν τον προγραμματισμό της κατάρτισης και θα οριστικοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Κάθε μετέπειτα αλλαγή θα είναι σχεδόν αδύνατη.

Επίσης, θα παρουσιαστούν διαδικασίες που αποσκοπούν στη εύρυθμη λειτουργία της κατάρτισης αλλά και διοικητικής οργάνωσης που επιδιώκουμε στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Η παρουσία στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη για όλους.

Ιδιαίτερα, για αυτούς που δεν έχουν συνεργαστεί με το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου στο προηγούμενο εξάμηνο, θεωρούμε την παρουσία τους υποχρεωτική.

Ευχές για μια καλή αρχή και καλή συνεργασία σε ένα νέο δημιουργικό εξάμηνο.