Προχωρώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ολοκληρώνει σε λίγες ημέρες την ηλεκτρονική έκδοση των Διπλωμάτων επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι επιτυχόντες απόφοιτοι ΙΕΚ στην εξεταστική περίοδο του 2021 θα είναι οι πρώτοι που θα αποκτήσουν το δίπλωμά τους με απλά βήματα μέσω της ιστοσελίδας του www.eoppep.gr

Θα υπάρξει σχετικά ανακοίνωση με τη διαδικασία για τη διαδικτυακή λήψη του Διπλώματος από τους επιτυχόντες.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιτυχόντες της εξεταστικής περιόδου του 2021, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τον Απρίλιο του 2022, δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης και χωρίς καταβολή παραβόλου, τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.