Καλούνται οι καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν την κατάρτιση το εαρινό εξάμηνο 2023Α, από την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο κινητικότητας του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Το σχέδιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2022, με τίτλο “Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων” (2022-1-EL01-KA122-VET-000073872), που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το διάστημα από 15/05/2023 έως 28/05/2023, στο Βερολίνο (Γερμανία).

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία και η αποστολή του με email στο erasmus-iekmes@sch.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-03-2023 μέχρι 31-03-2023.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, θα γίνει κατάταξη δικαιούχων και επιλαχόντων αποκλειστικά με βάση τα παρακάτω διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια:

  • Γενικός Μέσος Όρος επίδοσης των προηγουμένων εξαμήνων: 30%
  • Προέλευση από ομάδες πληθυσμού με λιγότερες ευκαιρίες για ενσωμάτωση: 20%
  • Το επίπεδο γνώσης Αγγλικών ή της επίσημης γλώσσας της χώρας του φορέα υποδοχής (Β2 = 1, C1 = 2, C2 = 3) : 20%
  • Ιδιότητα ανέργου (για Α-μέχρι 3 έτη = 1, Β-μέχρι 5 έτη = 2, Γ-πάνω από 5 έτη = 3) : 15%
  • Ο αριθμός παρουσιών κατάρτισης (Ώρες κατάρτισης – αριθμός απουσιών) των προηγουμένων εξαμήνων: 15%

Για την αποφυγή συγκρούσεων, σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση, ενώ η τελική κατάταξη θα είναι στη διάθεση κάθε υποψηφίου.

Συνημμένα αρχεία