Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2022, με τίτλο “Ανάπτυξη κρίσιμων βασικών ικανοτήτων και εργασιακής εμπειρίας για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας αποφοίτων” (2022-1-EL01-KA122-VET-000073872), είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το διάστημα από 15/05/2023 έως 28/05/2023, στο Βερολίνο (Γερμανία).

Μετά την προκύρηξη διεξαγωγής των εθνικών εκλογών την Κυριακή 21 Μαΐου 2022, αφενός για να δοθεί δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και αφετέρου για την αποφυγή τυχόν κωλύματος στην έγκριση των μετακινήσεων, είμαστε αναγκασμένοι να μεταθέσουμε την περίοδο πραγματοποίησης των ροών κινητικότητας, το διάστημα από 29 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2023.