Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχουμε στους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για τη βέλτιστη άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, διοργανώθηκε το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 9:30 π.μ – 12:30 μ.μ. ενημερωτικό σεμινάριο στη χρήση του Open eClass, με σκοπό την παρουσίαση της χρήσης των συχνότερα χρησιμοποιούμενων εργαλείων και τη διαχείριση του μαθήματος γενικότερα.

Επίσης, έγινε παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής Γραμματείας Personal.Info που χρησιμοποιεί το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου και πως μπορούν οι εκπαιδευτές να διεκπεραιώνουν βασικές διαδικασίες, όπως καταχώρηση και υποβολή βαθμολογίων, ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες ώρες και τις ώρες που χρειάζεται να αναπληρωθούν σε κάθε μάθημα κά. Επίσης πως μπορούν να έχουν άμεση ενημέρωση για χρήσιμες πληροφορίες, όπως το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα, τους καταρτιζόμενους που παρακολοθούν κά.

Επίσης, δόθηκε δυνατότητα και απαντήθηκαν ερωτήσεις και συζητήθηκαν προβλήματα ή δυσκολίες που έχουν ήδη αντιμετωπίσει κατά τη χρήση τους.

Το σεμινάριο πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ePresence και το παρακολούθησαν περίπου 20 εκπαιδευτές.