Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου σε συνεργασία με τα Δ.ΙΕΚ Άργους και Αχαρνών, συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:

Διοικητική οργάνωση και λειτουργία των ΔΙΕΚ
κατά την περίοδο εφαρμογής περιοριστικών μέτρων.

Διάχυση καλών πρακτικών και διαδικασιών τηλε-κατάρτισης

με σκοπό την ενημέρωση, τη διάχυση καλών εξ αποστάσεως πρακτικών διοίκησης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των διοικητικών στελεχών των Δημοσίων ΙΕΚ, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διοίκησης των ΙΕΚ και την εναρμόνισή του με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 09.30, μέσω της πλατφόρμας webex.

Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής

Προσκαλούν τα στελέχη και το διοικητικό προσωπικό των Δημοσίων ΙΕΚ όλης της χώρας να συμμετέχουν, με την παρουσίαση πρακτικών που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν, για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας.

Κύριοι Θεματικοί Άξονες Παρουσιάσεων
  • Οργάνωση της τηλε-κατάρτισης (σύγχρονης – ασύγχρονης) από τη διοίκηση του Δ.ΙΕΚ – εργαλεία, πρακτικές, προτάσεις.
  • Ηλεκτρονικό απουσιολόγιο σπουδαστών – ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο εκπαιδευτών.
  • Ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης εμπλεκομένων για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Ηλεκτρονικά πρωτόκολλα και e-υπογραφές, διακίνηση εγγράφων διοίκησης.
Κατάθεση προτάσεων

Η κατάθεση των προτάσεων, γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://forms.gle/9QXVmCrdXnyypKzP6 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020. Η διάρκεια των παρουσιάσεων να είναι 10-15 λεπτά.

Πληροφορίες
  • Φίλιππος Δελής, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Άργoυς, filipposdelis@sch.gr
  • Ρόδω Πυροβολάκη, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Αχαρνών, rpirov@gmail.com
  • Ιωάννης Χατζής, Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, yhatzis@gmail.com

Δείτε συνημμένα την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης παρουσίασης.