Η διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης των αιτήσεων του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, ολοκληρώνεται σήμερα.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου και να ενημερώνονται για το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής τους.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένστασης, είναι η Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Το ηλεκτρονικό Μητρώο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mitrooiek.minedu.gov.gr